Alapadatok

Kedvezményezettek neve: 
Konzorcium vezetője: Nagydobsza Község Önkormányzata
Konzorcium tagjai: Abaliget Község Önkormányzata, Bezedek Községi Önkormányzat, Bükkösd Községi Önkormányzat, Istvándi Község Önkormányzata, Molvány Község Önkormányzata, Nemeske Község Önkormányzata, Töttös Község Önkormányzata

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Baranya és Somogy megyében

Projekt azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00078

Támogatás összege: 249.622.316 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2017.12.01. - 2020.11.30.

A projekt rövid ismertetése: Projektünk átfogó és kiemelt célja, hogy a közszolgáltatások színvonalának emelésével, az egyes szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítésével, valamint a megfelelő tájékoztatás megvalósításával fejlesszük a konzorciumban résztvevő településeink lakosságának egyéni és közösségi cselekvőképességét. A projekt megvalósítása által formálni kívánjuk a járást és a térséget meghatározó kulturális bázishoz való viszonyulást a lakosság körébe. Úgy véljük, hogy a cselekvőképesség aktivizálása, az egyéni és a közösségi motiváció megteremtése és annak hosszú távú fenntartása csakis ezen kulturális bázishoz való viszony pozitív irányú szemlélet formálásával valósulhat meg. A helyi igényekre reflektálva, az egyes célcsoportok életkori sajátosságainak, érdeklődésének figyelembevételével szeretnénk elérni a megvalósítás során azt, hogy a konzorciumban lévő településeinken élő emberek tudatosabban viszonyuljanak az önmagukban és a közösségükben rejlő erőforrásaikhoz és kulturális javaikhoz.