Alapadatok

Kedvezményezett neve: Nagydobsza Község Önkormányzata

Projekt címe: Klubhelyiség kialakítása Nagydobsza községben

Projekt azonosítója: EFOP-4.1.7-16-2017-00220

Támogatás összege: 20.000.000 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2018.07.01. – 2019.06.30.

A projekt ismertetése: A projekt megvalósítása lehetőséget teremthet az Önkormányzatunk számára, hogy egy klubhelyiséget alakítsunk ki, ahol koncentráltabban jelenhetnek meg a már létező és a projekt által újonnan létrejövő nem formális, vagyis informális tanulási formák szakkörök, foglalkozások keretében. A klubhelyiség kialakítását és eszközbeszerzését követően és köszönhetően a fenntartási időszakban megvalósítani kívánt foglalkozásoknak, tartalmas szabadidős elfoglaltságot szeretnénk biztosítani a településünkön élők számára, illetve hozzájárulunk elsősorban a köznevelési intézményekben dolgozók és tanulók, és az egész életen át tartó tanulásban résztvevők fejlődéséhez is. Projektünk során fokozott figyelmet kívánunk szentelni a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű személyeknek is, hogy lehetőséget kaphassanak a kulturális-, tanulás tanulása-, személyközi kompetenciáik fejlesztéséhez. Mindezek által megvalósulhat településünkön a hátránykompenzáció.