Projekt bemutatása

Az intézményen kívüli nem formális és informális tanulási formák, az egész életen át tartó tanulás és az azokhoz kapcsolódó foglalkozások jelentősége az ezredforduló után egyre nagyobb hangsúlyt kap. A családok életvitelében egyre nagyobb az igény arra, hogy a közoktatáson kívül részt vegyenek foglalkozásokon, melyek által így a közösségbe kerülnek és fejleszthetik készségeiket és képességeiket, amely a későbbiekben a munkaerő piaci pozíciójukra is hatással lehet. Érthető módon az intézmények ennek a komplex feladatnak és elvárásnak csak nehezen tudnak megfelelni. Ebből kifolyólag a projekt megvalósítása lehetőséget teremthet az Önkormányzatunk számára, hogy egy klubhelyiséget alakítsunk ki, ahol koncentráltabban jelenhetnek meg a már létező és a projekt által újonnan létrejövő nem formális, vagyis informális tanulási formák szakkörök, foglalkozások keretében. A klubhelyiség kialakítását és eszközbeszerzését követően és köszönhetően a fenntartási időszakban megvalósítani kívánt foglalkozásoknak, tartalmas szabadidős elfoglaltságot szeretnénk biztosítani a településünkön élők számára, illetve hozzájárulunk elsősorban a köznevelési intézményekben dolgozók és tanulók, és az egész életen át tartó tanulásban résztvevők fejlődéséhez is. Projektünk során fokozott figyelmet kívánunk szentelni a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű személyeknek is, hogy lehetőséget kaphassanak a kulturális-, tanulás tanulása-, személyközi kompetenciáik fejlesztéséhez. Mindezek által megvalósulhat településünkön a hátránykompenzáció.