Projektelemek

1.   A humán szolgáltatási területek (egészségügy-szociális, oktatás-kultúra, közszolgáltatások-gazdaság) helyzetfeltárása;
2.   Nemzetközi hálózatépítés;
3.   A nemzetközi együttműködés keretében megismert jó gyakorlatok tapasztalatainak feldolgozása;
4.   Két országban 100-100 fős célcsoport lekérdezése;
5.   Kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása;
6.   Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel;
7.   Műhelymunkák szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek részvételével;
8.   Tanulmányutak szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek részvételével;
9.   Módszertani- szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása;
10. Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése;
11. Kutatásról összehasonlítható kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása.